انتخاب اپل به عنوان بهترین ۱۳۹۶/۱۲/۱۱

 

اپل به عنوان مبتکرترین کمپانى هاى مجله فست کمپانى،رتبه اول را کسب کرد، لازم به ذکر است این مجله به صورت ماهانی در آمریکا منتشر می شود که تمرکز آن روی مسایل مرتبط با تکنولوژی، تجاری و طراحی است که از سال1995 تا به حال مشغول فعالیت است و یکی از معتبرترین نشریات  کشور آمریکا می باشد.